Fişierul intrare/ieşire:inimioare.in, inimioare.outSursăOJI 2009, clasa a 5-a
AutorCristina IordaicheAdăugată defrancuCristian Francu francu
Timp execuţie pe test1 secLimită de memorie2048 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise

Inimioare (clasa a 5-a)

Doi prieteni, Valentin şi Valentina, au fiecare câte n abţibilduri cu inimioare. Fiecare abţibild are formă pătrată şi este împărţit în patru pătrăţele identice care conţin inimoare, cel puţin una şi cel mult 9 în fiecare pătrăţel. Cei doi prieteni îşi propun ca pe felicitarea ce o vor dărui împreună învăţătoarei lor, să lipească abţibilduri cu multe inimioare. Locul de pe felicitare unde se pot lipi abţibildurile nu este de formă pătrată şi nu încap decât două jumătăţi de abţibild lipite una lângă alta. Astfel, Valentina alege un singur abţibild din cele n care-i aparţin, îl taie în jumătate(fie pe orizontală, fie pe verticală) iar apoi, din cele două jumătăţi obţinute, alege una singură pentru a o lipi pe felicitare. După tăierea pe orizontală a unui abţibild, jumătatea obţinută se poate roti oricum şi apoi se aşează pe felicitare. În acelaşi timp, Valentin procedează la fel. După lipirea pe felicitare a abţibildurilor tăiate(cel al Valentinei primul şi apoi lipit de acesta cel al lui Valentin, sau invers) se pot observa patru pătrăţele alăturate în care sunt inimioare. Copiii scriu sub fiecare din cele patru pătrăţele numărul inimioarelor desenate pe acesta şi se obţine astfel un număr m, de patru cifre(citit de la stânga la dreapta), aşa cum se observă în exemplul alăturat.
Ajutaţi-i pe cei doi prieteni să aleagă câte un abţibild, modul în care-l va tăia fiecare şi poziţia în care îl va lipi pe felicitare astfel încât, după scrierea sub fiecare pătrăţel a numărului de inimioare corespunzătoare să se obţină cel mai mare număr m ,de patru cifre, posibil.

Cerinţă

Să se scrie un program care să afişeze cel mai mare număr m determinat.

Date de intrare

Din fişierul inimioare.in se citesc în ordine:

  • de pe prima linie numărul n ce reprezintă numărul de abţibilduri pe care le are fiecare copil
  • de pe următoarele n linii, câte 4 cifre nenule (despărţite prin câte un spaţiu), ce reprezintă numărul de inimioare desenate pe fiecare abţibild al Valentinei. Aceste 4 valori se citesc în ordinea descrisă în desenul alăturat.
  • de pe următoarele n linii câte 4 cifre nenule (despărţite prin câte un spaţiu), ce reprezintă numărul de inimioare desenate pe fiecare abţibild al lui Valentin. Aceste 4 valori se citesc în ordinea descrisă în desenul alăturat.

Date de ieşire

Fişierul inimioare.out va conţine o singură linie pe care se va scrie numărul natural m, reprezentând cel mai mare număr ce se poate forma din abţibildurile celor doi prieteni.

Restricţii

  • 1 ≤ n ≤ 10000

Exemplu

inimioare.ininimioare.outExplicaţie
4
1 6 1 1
2 2 2 2
2 3 1 1
1 5 6 2
2 3 4 2
8 1 1 8
2 8 1 1
2 4 3 8
8865
abţibildurile Valentinei:
1 6 1 1
2 2 2 2
2 3 1 1
1 5 6 2
abţibildul ales de Valentina
abţibildurile lui Valentin
2 3 4 2
8 1 1 8
2 8 1 1
2 4 3 8
abţibildul ales de Valentin
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici