Diferente pentru problema/skyline intre reviziile #5 si #1

Diferente intre titluri:

Skyline
skyline

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="skyline") ==
!>problema/skyline?skyline.gif!
Uitîndu-ne din New Jersey către New York, Manhattan, departe, în zare, se văd zgîrie norii. De la distanţă nu distingem clădirile ci numai o linie formată din segmente orizontale şi verticale, aşa numita skyline.
 
h2. Cerinţă
 
Determinaţi care este aria celui mai mare dreptunghi care se poate înscrie în skyline.
Poveste şi cerinţă...
h2. Date de intrare
Prima linie a fişierului $skyline.in$ va conţine numărul n de segmente orizontale din linie. Pe următoarele n linii vom avea perechi de numere h l reprezentînd înălţimea şi lungimea fiecărui segment.
Fişierul de intrare $skyline.in$ ...
h2. Date de ieşire
Fişierul de ieşire $skyline.out$ va conţine un singur număr, aria celui mai mare dreptunghi conţinut în skyline.
În fişierul de ieşire $skyline.out$ ...
h2. Restricţii
* 1 ≤ n ≤ 40000
* 0 ≤ h ≤ 2000000000
* 1 ≤ l ≤ 50000
* Dreptunghiul maximal are laturile verticale şi orizontale
* $... ≤ ... ≤ ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. skyline.in |_. skyline.out |_. Explicaţie |
| 7
4 3
11 6
8 2
9 4
2 2
4 9
8 9
| 96
| Cel mai mare dreptunghi care se poate înscrie începe la coordonatele (3, 0) şi are laturile de 12 şi 8.
table(example). |_. skyline.in |_. skyline.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
== include(page="template/taskfooter" task_id="skyline") ==
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="skyline") ==
 

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.