Diferente pentru problema/supersuma intre reviziile #2 si #3

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $supersuma.out$ se va scrie N, care va reprezenta cel mai mic număr natural nenul având
supersuma mai mare sau egală cu K.
În fişierul de ieşire $supersuma.out$ se va scrie N, care va reprezenta cel mai mic număr natural nenul având supersuma mai mare sau egală cu K.
h2. Restricţii

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.