Fişierul intrare/ieşire:tabel.in, tabel.outSursăOJI 2005 clasa a 7-a
AutorDaniel PopaAdăugată deIsabela_comanComan Isabela Patricia Isabela_coman
Timp execuţie pe test0.1 secLimită de memorie2048 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise

Tabel (clasa a 7-a)

După cum probabil ştiţi, contabilii îşi ţin datele sub formă de tabele şi calculează tot felul de sume pe linii şi pe coloane. Contabilul nostru Atnoc şi-a organizat valorile sub forma unui tabel cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m). Elementele de pe ultima coloană sunt sumele elementelor de pe linii (mai exact, elementul de pe linia i şi coloana m este egal cu suma elementelor de pe linia i aflate pe coloanele 1, 2, ..., m-1), iar elementele de pe ultima linie sunt sumele elementelor de pe coloane (mai exact, elementul de pe linia n şi coloana i este egal cu suma elementelor de pe coloana i aflate pe liniile 1, 2, ..., n-1). Un exemplu de astfel de tabel este dat în figura următoare.

Din păcate, Atnoc a stropit cu apă minunatul său tabel şi astfel o parte dintre numerele din tabel au devenit ilizibile.

Cerinţă

Scrieţi un program care să reconstituie toate datele din tabel.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului text de intrare tabel.in se află două numere naturale n şi m, separate printr-un spaţiu, ce reprezintă numărul de linii şi respectiv numărul de coloane ale tabelului. Pe cea de a doua linie a fişierului de intrare se află un număr natural p care reprezintă numărul de valori nedeteriorate din tabel. Pe fiecare dintre următoarele p linii se află câte trei numere naturale, separate prin câte un spaţiu l c v, unde l este numărul liniei, c este numărul coloanei şi v este valoarea elementului de pe linia l şi coloana c din tabel.

Date de ieşire

În fişierul text de ieşire tabel.out se va scrie tabelul reconstituit, pe n linii câte m valori separate prin câte un spaţiu.

Restricţii

  • 1 < n, m < 51
  • Valorile din tabel sunt numere naturale < 32000
  • În toate testele datele din tabel pot fi reconstituite.

Exemplu

tabel.intabel.out
3 4
10
1 1 2
1 2 5
1 3 7
1 4 14
2 2 6
2 4 23
3 1 13
3 2 11
3 3 13
3 4 37
2 5 7 14
11 6 6 23
13 11 13 37
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici